elektryka, SEP

Kto powinien ukończyć szkolenie sep?

Uprawnienia SEP to termin często spotykany w ogłoszeniach dotyczących rekrutacji pracowników. Posiadanie sepowskich uprawnień otwiera drogę do zatrudnienia w szeroko rozumianym państwowym sektorze energetycznym oraz pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w tej dziedzinie. Drogą do zdobycia uprawnień są szkolenia SEP.

Kto może być uczestnikiem szkolenia SEP?

Aby zapisać się na szkolenie sepowskie należy spełnić dwa warunki:
• Ukończone 18 lat życia;
• Posiadanie minimum wykształcenia podstawowego.

Od uczestników kursu nie wymaga się wiedzy fachowej ani doświadczenia. Kursy prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, a zajęcia w większości oparte są na działaniach praktycznych (zajęcia w realu) lub na pokazach i prezentacjach (zajęcia online).

Szkolenie SEP organizowane jest przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe, a program kształcenia określany jest w oparciu o wytyczne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Jakie uprawnienia dają kursy SEP?

Generalnie kursy sepowskie można podzielić na trzy kategorie:
• Elektryczne;
• Energetyczne;
• Gazownicze.
Rodzaje uprawnień oznacza się literą G. I tak elektryczne to G1, energetyczne G2, gazowe G3.

W każdej kategorii można wyróżnić kilka podkategorii tematycznych związanych z typem urządzeń, ich mocą, ciśnieniem, napięciem prądu itp.

Uprawnienia sepowskie dotyczą dwóch rodzajów wykonywanych prac: eksploatacji oraz dozoru. Obie kategorie prac oznacza się odpowiednio literami E oraz D.

Uprawnienia SEP

Kurs SEP kończy się egzaminem. Ma on charakter państwowy i jest przeprowadzany pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisja egzaminacyjna powoływana przez prezesa URE przeprowadza egzamin w formie testu ustnego lub pisemnego. Kursant, który zaliczy test na ocenę pozytywną otrzymuje certyfikat – świadectwo, które uprawnia do wykonywania pracy w dziedzinie objętej tematyką szkolenia.

W treści certyfikatu dokładnie określone są stanowiska, na jakich można zatrudnić posiadacza dokumentu.

Uprawnienia zdobyte na kursie są aktualne przez kolejne pięć lat. Po ich upływie konieczne jest odbycie kursu aktualizującego.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia SEP

Kursy sepowskie otwierają drogą do atrakcyjnego rynku pracy w sektorze energetycznym. To także szansa na założenie własnej firmy.

Szkolenie SEP warto ukończyć także dla własnych potrzeb. W świecie pełnym urządzeń zasilanych energią elektryczną lub wykorzystujących gaz wiedza z kursu SEP może przydać się na co dzień. Samodzielne naprawianie instalacji przyniesie na pewno dużo satysfakcji oraz znaczne oszczędności finansowe.

Najnowsze

maszyna do lodów gałkowych

Maszyny do Lodów Gałkowych: Innowacja od Producenta Maszyn do Lodów

W świecie gastronomii, gdzie konkurencja nigdy nie śpi, a klienci poszukują nowych smaków i doświadczeń, maszyny do lodów gałkowych stanowią klucz do sukcesu wielu przedsiębiorstw. Zaawansowane technologicznie i zaprojektowane z myślą o efektywności, te urządzenia są sercem produkcji lodów w wielu lokalach. Producent maszyn do lodów, dzięki ciągłemu dążeniu do innowacji, oferuje rozwiązania, które nie […]

SEP G3 bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i regulacje w pracy z gazem – dlaczego uprawnienia G3 są kluczowe?

Praca z gazem to ważny aspekt wielu dziedzin przemysłu i życia codziennego. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność tych procesów, istnieją liczne regulacje i normy, które określają, jak należy postępować w obecności gazów. Jednym z kluczowych elementów w zapewnieniu bezpieczeństwa jest posiadanie odpowiednich uprawnień, takich jak uprawnienia G3. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego właśnie te […]